Protectia Mediului

UPDATE 25.11.2019

RAPORT INCERCARE IMISII SI ZGOMOT

Document RAPORT INCERCARE IMISII SI ZGOMOT.

 

 

MĂSURI DE MANAGEMENT AL PROTECȚIE MEDIULUI PENTRU ACTIVITATEA DE ABATORIZARE

  Compania Vitall SRL deține Autorizația  Integrată de Mediu nr. 6/27.06.2017, autorizație care a fost emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea și controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale, inclusiv măsurile privind gestionarea deșeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecție a mediului.

  În acest sens, sunt monitorizate permanent posibilele surse de poluare și efectele pe care le pot produce asupra factorilor de mediu astfel încât să se poată contracara la timp eventualele efecte negative care pot surveni.

  Conform autorizației de mediu mențționate și, respectând programul de monitorizare, se realizează controlul  emisiilor de poluanți în mediu, precum și controlul calității factorilor de mediu, prin analize efectuate de către laboratoare specializate, cu echipamente de prelevare și analiză adecvate, descrise  detaliat  în standardele de prelevare și analiză specifice.

  Monitorizarea parametrilor de calitate a aerului este evidențiată de raportul de încercare de mai jos, în cadrul căruia se pot urmări măsuratorile efectuate pentru determinarea nivelului  zgomotului, măsurat la limita incintei către cele mai apropiate locuințe, precum și măsurarea emimisiilor de NHsi H2S în atmosferă. Pentru ambele categorii de măsuratori se observă încadrarea în limitele impuse de normele în vigoare.      Monitorizarea calității apei se realizează lunar de către Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov dar și prin automonitorizarea realizată de către firmele autorizate (mai josun raport de încercare emis de institutul de cercetare ECOIND).

  Realizarea de investiții în vederea îmbunătățirii factorilor de mediu. VITALL SRL investește în realizarea unei noi stații de epurare, investiție care se va realiza în 2 etape: prima etapă va fi reprezentată de treapta mecano-chimică,  iar cea cea de-a doua etapă va fi treapta biologică, cu termen de finalizare în anul 2020. Echiparea SEP se va realiza cu echipamente furnizate de cea mai renumită firma de profil din Europa:  NIJHUIS INDUSTRIES CENTRAL EUROPE S.P.z.o.o

  În această perioadă se derulează prima etapă cu termen estimat de punere în funcțiune luna iunie a anului 2019.

Raport de incercare Abator 2019

Raport incercare apa uzata epurata Abator 2019

 

MASURI DE MANAGEMENT AL PROTECTIEI MEDIULUI pentru Fermele de Crestere Pui Carne detinute de compania VITALL SRL in localitatea Crevedia:

1. In vederea monitorizarii calitatii aerului, au fost efectuate probe pentru masurarea emisiilor in atmosfera, Raport Nr.397/PA din 02.07.2018, precum si a zgomotului, Raport Nr. 626/PA din 24.08.2018 – atasat rezultatul rapoartelor de incercare, din care se constata incadrarea indicatorilor masurati in limitele maxime admise de normativele in vigoare;

2. Pentru apele uzate, menajere si tehnologice, s-au masurat valorile indicatorilor de calitate, conform cerintelor de monitorizare mentionate in Autorizatia Integrata de Mediu – BA nr. 1264/1,2,3/AI din 25.04.2018 (atasat);

3. Au fost inlocuite instalatiile tehnologice aferente Fermei 3, in vederea indeplinirii cerintelor BAT (Best Available Technology) din domeniu;

4. Evacuarea asternutului uzat din hale se realizeaza controlat, in scopul evitarii disconfortului pentru populatia din jurul fermelor, realizandu-se inclusiv masuratori suplimentare ale emisiilor in atmosfera, acolo unde zona de protectie sanitar-veterinara a fermei nu a fost respectata si, in perimetrul careia s-au construit locuinte.

Rapoarte de incercare apa uzata Ferme 2018

Raport de incercare aer Ferme 2018

Raport de incercare zgomot Ferme 2018

Buletin de analiza pentru Fermele Crevedia din sat Darza 2019