Protectia Mediului

ANUNȚ

UPDATE 08.06.2021

SC VITALL SRL face publice ultimele analize efectuate de catre INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA.

ANUNȚ

UPDATE 09.02.2021

S.C. VITALL S.R.L., titular al proiectului „Instalare incineratoare cadavre pasari in incinta Fermei 3” propus a fi amplasat in comuna Crevedia, sat Crevedia, str. Combinatului, nr 484D (Ferma 3), jud. Dambovila, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare , de catre APM Dambovita, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Instalare incineratoare cadavre pasari, in incinta Fermei 3” propus a fi amplasat in comuna Crevedia, sat Crevedia, str. Combinatului, nr 484D ( Ferma 3), jud. Dambovita.

ANUNȚ

UPDATE 11.01.2021

Ca urmare a solicitării depuse către Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, compania Vitall a primit autorizația nr. RO-DB-004-INCP/2 din 20.03.2020 pentru instalarea unei Unități de incinerare a cadavrelor și a subproduselor de origine animală de capacitate mică (700 kg), în incinta Fermei 3, comuna Crevedia, sat Crevedia, str. Combinatului, nr. 484B, jud. Dâmbovița.

      ANUNȚ

UPDATE 18.12.2020

         ,,S.C. VITALL S.R.L.  anunță  publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ”Instalare incineratoare cadavre in incinta Fermei 3”  propus a fi amplasat în comuna Crevedia, sat Crevedia, str. Combinatului, nr 484B (Ferma 3),  jud. Dâmbovița.

           Informațiile  privind  proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.  Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomitei, nr. 1, județul Dâmbovița,  în zilele de luni – joi, între orele 9,00 – 16,00 și vineri între orele 9,00 – 13,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmbovița.

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ

UPDATE 10.09.2020

A.P.M. Dolj si SC VITALL S.R.L.-punct de lucru comuna Cosoveni, Tarla 65, Parcela 650 (fosta ferma nr.15 Avicola), judetul Dolj, anunta publicul interesat asupra sedintei de dezbatere publica privind documentatia de solicitare a autorizatiei integrate de mediu pentru activitatea incadrata conform prevederilor Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, in anexa 1 la pct. 6.6, lit. a) ,,Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitate de peste 40000 de locuri pentru pasari de curte”- titular S.C. VITALL S.R.L.- punct de lucru comuna Cosoveni, Tarla 65, Parcela 650 (fosta ferma nr.15 Avicola), judetul Dolj, sedinta care va avea loc in data de 15.10.2020, ora 1300. Pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, sedinta de dezbatere publica va fi realizata in format electronic.

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului pot fi consultate, pe site-ul A.P.M. Dolj: http://apmdj.anpm.ro, la sediul SC VITALL S.R.L.-punct de lucru comuna Cosoveni, Tarla 65, Parcela 650 (fosta ferma nr.15 Avicola), judetul Dolj, de luni-vineri intre orele 08:00 si 17:00, precum si pe site-ul: www.fermele-crevedia.ro.

Observatiile publicului se primesc zilnic, pe adresa de e-mail : office @apmdj.anpm.ro si fax :0251/419035, pana la data de 15.10.2020, apartinand APM Dolj.

        ANUNȚ

UPDATE 14.04.2020

          Agentia pentru Protectia   Mediului  Calurasi si S.C.  VITALL  S.RL.’ in
calitate   de  operator, cu sediul social: Comuna Cosoveni, str.  Tarlaua 65′
parcela 650,  jud.Dolj,  titular al  activitatii  incluse in Anexa  1  la  Legea  nr.
27812013 privind emisiile industriale.

ANUNT PUBLIC – AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CALARASI

ANUNȚ

UPDATE 06.02.2020

    SC VITALL SRL , anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul:

,, Modernizare  (  desfiintare  si  construire  )  abator  pasari  cu  infiintare   sectie preparate   carne   si   magazin  desfacere”  propus   a   fi  amplasat   in   comuna Crevedia, jud. Dambovita , Calea Combinatului nr 482 A.   Tipul deciziei posibile luate   de   APM  Dambovita  poate  fi  emiterea  sau   respingerea   acordului  de mediu.

Raportul privind  impactul  asupra  mediului  si  Raportul  de  securitate  pot   fi consultate la sediul APM Dambovita,  str. Calea Ialomitei nr.1, jud. Dambovita, in zilele de Luni – Joi, intre orele 08.00 – 16.30 si Vineri, intre orele 08.00 – 14.00 si  la  sediul SC  VITALL  SRL,  comuna  Crevedia, jud. Dambovita,  intre  orele 08.00 – 16.00. Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet http://www.apmdb.anpm.ro  .

Dezbaterea   publica   a   raportului   privind   impactul   asupra  mediului va avea loc  la  sediul  Primariei  Crevedia  in  data  de  10.03.2020,   incepand   cu   orele 14.00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele   mentionate   la   sediul  APM  Dambovita,  str. Calea  Ialomitei  nr. 1, jud. Dambovita pana la data de 09.03.2020.

UPDATE 25.11.2019

RAPORT INCERCARE IMISII SI ZGOMOT

Document RAPORT INCERCARE IMISII SI ZGOMOT.

MĂSURI DE MANAGEMENT AL PROTECȚIE MEDIULUI PENTRU ACTIVITATEA DE ABATORIZARE

  Compania Vitall SRL deține Autorizația  Integrată de Mediu nr. 6/27.06.2017, autorizație care a fost emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea și controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale, inclusiv măsurile privind gestionarea deșeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecție a mediului.

  În acest sens, sunt monitorizate permanent posibilele surse de poluare și efectele pe care le pot produce asupra factorilor de mediu astfel încât să se poată contracara la timp eventualele efecte negative care pot surveni.

  Conform autorizației de mediu mențționate și, respectând programul de monitorizare, se realizează controlul  emisiilor de poluanți în mediu, precum și controlul calității factorilor de mediu, prin analize efectuate de către laboratoare specializate, cu echipamente de prelevare și analiză adecvate, descrise  detaliat  în standardele de prelevare și analiză specifice.

  Monitorizarea parametrilor de calitate a aerului este evidențiată de raportul de încercare de mai jos, în cadrul căruia se pot urmări măsuratorile efectuate pentru determinarea nivelului  zgomotului, măsurat la limita incintei către cele mai apropiate locuințe, precum și măsurarea emimisiilor de NHsi H2S în atmosferă. Pentru ambele categorii de măsuratori se observă încadrarea în limitele impuse de normele în vigoare.      Monitorizarea calității apei se realizează lunar de către Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov dar și prin automonitorizarea realizată de către firmele autorizate (mai josun raport de încercare emis de institutul de cercetare ECOIND).

  Realizarea de investiții în vederea îmbunătățirii factorilor de mediu. VITALL SRL investește în realizarea unei noi stații de epurare, investiție care se va realiza în 2 etape: prima etapă va fi reprezentată de treapta mecano-chimică,  iar cea cea de-a doua etapă va fi treapta biologică, cu termen de finalizare în anul 2020. Echiparea SEP se va realiza cu echipamente furnizate de cea mai renumită firma de profil din Europa:  NIJHUIS INDUSTRIES CENTRAL EUROPE S.P.z.o.o

  În această perioadă se derulează prima etapă cu termen estimat de punere în funcțiune luna iunie a anului 2019.

Raport de incercare Abator 2019

Raport incercare apa uzata epurata Abator 2019

MASURI DE MANAGEMENT AL PROTECTIEI MEDIULUI pentru Fermele de Crestere Pui Carne detinute de compania VITALL SRL in localitatea Crevedia:

1. In vederea monitorizarii calitatii aerului, au fost efectuate probe pentru masurarea emisiilor in atmosfera, Raport Nr.397/PA din 02.07.2018, precum si a zgomotului, Raport Nr. 626/PA din 24.08.2018 – atasat rezultatul rapoartelor de incercare, din care se constata incadrarea indicatorilor masurati in limitele maxime admise de normativele in vigoare;

2. Pentru apele uzate, menajere si tehnologice, s-au masurat valorile indicatorilor de calitate, conform cerintelor de monitorizare mentionate in Autorizatia Integrata de Mediu – BA nr. 1264/1,2,3/AI din 25.04.2018 (atasat);

3. Au fost inlocuite instalatiile tehnologice aferente Fermei 3, in vederea indeplinirii cerintelor BAT (Best Available Technology) din domeniu;

4. Evacuarea asternutului uzat din hale se realizeaza controlat, in scopul evitarii disconfortului pentru populatia din jurul fermelor, realizandu-se inclusiv masuratori suplimentare ale emisiilor in atmosfera, acolo unde zona de protectie sanitar-veterinara a fermei nu a fost respectata si, in perimetrul careia s-au construit locuinte.

Rapoarte de incercare apa uzata Ferme 2018

Raport de incercare aer Ferme 2018

Raport de incercare zgomot Ferme 2018

Buletin de analiza pentru Fermele Crevedia din sat Darza 2019

ANUNT DEZBATERE PUBLICA